Gewichten voor fijne weging: 1919-1941
Hieronder wordt een beknopte beschrijving gegeven van de gewichtsoorten voor fijne weging uit de periode 1919-1941. Uitgebreide informatie over de wet- en regelgeving met betrekking tot de knop- en krukgewichten voor fijne weging en de milligramgewichten gedurende de periode 1919-1941 is te vinden op: www.goudenzilverweging.nl > Documentatie > Hoofdzaken wet- en regelgeving 1919-1941.  

Er bestond voor wat betreft de voorschriften voor de messing gewichten uit de periode 1912-1919 en 1919-1941 alleen verschil in de voorschriften voor de karaatgewichten.
De voorschriften voor de overige messing gewichten gedurende de periode 1912-1919 en 1919-1941 waren identiek aan de voorschriften zoals die gedurende de periode 1912-1919 golden conform het Koninklijk Besluit d.d. 06-11-1912 (Staatsblad no. 341).

Gedurende de periode 1919-1941 werden de volgende opschriften op de gewichten aangebracht:
KILOGRAM. (= 1000 gram of 1 kilogram), ONS. (= 100 gram) en G. (= gram).
De opschriften op de messing gewichten werden met hoofdletters geschreven, gevolgd door een punt.

Knopgewichten 1919-1941
Gedurende de periode 1919-1941 werden de messing knopgewichten vervaardigd als cilindrische knopgewichten met een massa van 2, 1 kilogram, 5, 2, 1 ons, 50, 20, 10, 5, 2 en
1 gram.  


Krukgewichten 1919-1941
Gedurende de periode 1919-1941 werden de messing krukgewichten vervaardigd als cilindrische krukgewichten met een massa van 25, 20, 10 en 5 kilogram. De cilindrische gewichten van 2 kilogram en minder hadden een knop, de zwaardere gewichten waren dus van een kruk voorzien.