Gewichten voor fijne weging: 1941-heden
Aangezien de wet- en regelgeving uit de periode 1941-heden betrekking heeft op gewichten voor gewone weging en niet op gewichten voor fijne weging, worden uit deze periode geen gewichten getoond en beschreven. Wel wordt hieronder een beknopte beschrijving gegeven van de gewichtsoorten voor gewone weging uit de periode 1941-heden. De reden daarvoor is dat de gewichten voor gewone weging uit de periode 1941-heden, vanwege de door oorlogsomstandigheden ontstane materiaalschaarste, van 1941-1949 namelijk, in afwijking van de Beschikking van 09-05-1939 die in werking trad op 01-01-1941, geschikt gemaakt mochten worden als gewichten voor fijne weging. Dat gebeurde door op de gewichten voor gewone weging een esculaapteken achter de benaming aan te brengen en door dergelijke gewichten bij ijk en herijk extra te merken door het goedkeuringsmerk met de onderzijde van het merk 90° naar links gedraaid af te slaan.


Uitgebreide informatie over de wet- en regelgeving met betrekking tot de knop- en krukgewichten voor gewone weging en de milligramgewichten gedurende de periode 1941-heden is te vinden op: www.goudenzilverweging.nl > Documentatie > Hoofdzaken wet- en regelgeving 1941-heden.

Gedurende de periode 1941-heden werden de volgende opschriften op de gewichten aangebracht: kilogram (= 1000 gram of 1 kilogram), gram (= gram) en g (= gram, op gewichten van 50 gram en minder). De opschriften op de messing gewichten werden met kleine letters geschreven, zonder punt.

Knopgewichten 1941-heden, gewichten voor gewone weging
Gedurende de periode 1941-heden werden de messing knopgewichten voor gewone weging, vervaardigd als cilindrische knopgewichten met een massa van 2 en 1 kilogram, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 en 1 gram. 


Krukgewichten 1941-heden, gewichten voor gewone weging
Gedurende de periode 1941-heden werden de messing krukgewichten voor gewone weging vervaardigd als cilindrische krukgewichten met een massa van 25, 20, 10 en 5 kilogram.