Achthoekige kist met standaardgewichten van de 3e rang; ijker P. Mansvelt te Den Haag

Type gewicht
Fraai uitgevoerde kist met standaardgewichten van de 3e rang
Gebruik van het gewicht
Verificatie van handelsgewichten door de arrondissementsijker
Gieter/fabrikant
Onbekend
Opschriften
Op de kraag van de gewichten zijn de massa's als volgt aangegeven:
1. NED:POND. / 5. NED:ONCEN. / 2. NED:ONCEN. / 1. NED:ONS. /
1. NED:ONS. / 5.NED:LODEN. / 2.N.L. / 1.N.L. / 1.N.L. / 5.N.W. / 2.N.W. / 2.N.W. / 1 N.W
Berekende massa
1 Nederlands pond (1 kilogram) t/m 1 Nederlands wigtje (1 gram)
Gewogen massa
Niet gewogen
IJkmerken
In de gewichten van 1 Ned.pond, 5 Ned.oncen, 2 Ned.oncen, 1 Ned.ons,
1 Ned.ons, 5 Ned.loden, 2 Ned.loden, 1 Ned.lood en 1 Ned.lood staan de volgende merken:

In de kraag
Het particuliere merk van arrondissementsijker P. Mansvelt, benoemd
04-08-1820 te 's-Gravenhage, overleden 17-10-1851
Hij heeft vier jaar bij Lenoir in Parijs gewerkt

De jaarletters in een ovaal stempelveld: A 1820 / C 1822 / D 1823 / E 1824

In het gewichtlichaam
De jaarletters: F 1825 gekalligrafeerd, in een ovaal stempelveld / G 1826 gekalligrafeerd, in een ovaal stempelveld / H 1827 gekalligrafeerd, zonder stempelveld

In de gewichten van 5 Ned.wigtjes, 2 Ned.wigtjes en 2 Ned.wigtjes staan de volgende merken:

In de kraag
Het particuliere merk van arrondissementsijker P. Mansvelt, benoemd
04-08-1820 te 's-Gravenhage, overleden 17-10-1851

De jaarletters in een ovaal stempelveld: A 1820 / C 1822 / D 1823 / E 1824

In de onderkant
De jaarletters: F 1825 gekalligrafeerd, in een ovaal stempelveld / G 1826 gekalligrafeerd, in een ovaal stempelveld / H 1827 gekalligrafeerd, zonder stempelveld

Het oorspronkelijke gewicht van 1 Nederlands wigtje is helaas verloren gegaan, daarom is naderhand het messing knopgewicht van 1 Nederlands wigtje bijgevoegd

In de kraag van het gewicht is afgeslagen
De massa-aanduiding: 1. N W De gehele massa-aanduiding is dubbel afgeslagen.
Het particuliere merk van arrondissementsijker C.C. Bollee, benoemd
20-03-1846 te Goes, overgeplaatst 31-05-1853 naar Dordrecht, 10-10-1862 naar Utrecht
Vanaf 01-01-1863 tot 01-01-1870 te Utrecht werkzaam, en op 01-01-1870 te Utrecht benoemd tot IJker, Chef van Dienst
Overgeplaatst naar Leeuwarden (met 1 jaar verlof) in 1873, eervol ontslagen in 1875, overleden in juni 1886

De jaarletter з van 1868

Het gewicht is, zeker in vergelijking tot de overige fraai uitgevoerde gewichten, primitief vervaardigd en is overal van vijlstrepen voorzien
Eerste ijk
De jaarletter A van 1820
Laatste ijk
De jaarletter H van 1827
Aantal keer geijkt
7 x
IJkmeester
Arrondissementsijker P. Mansvelt, benoemd 04-08-1820 te 's-Gravenhage, overleden 17-10-1851
Bijzonderheden
Er zijn vermoedelijk maar 20 van dergelijke kisten uitgereikt

Op het gewicht van 2 Ned. Oncen is de onderkant van de jaarletter
G van 1826 "gestuiterd" afgeslagen

In de onderkant van het gewicht van 5 Ned. Loden is door middel van messing en lood een ronde justering aangebracht

Op de bovenkant van de knop van het gewicht van 5 Ned. Loden is een draairing zichtbaar
Inventarisnummer
n.v.t. / Collectie W
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl