Gewicht 2 dekagram merk: hart = H.K. van Wingerden (en zonen) te Gorinchem

Opschrift:2 D.G.
Fabrikant: merk hart = H
.K. van Wingerden (en zonen) te Gorinchem
IJkkantoornummer: 8=Dordrecht
Jaarletters:
p 1904-1905   q 1906-1907   r 1908-1909   s 1910-1911   t 1912-1913   f 1930-1931   g 1932-1933   
h 1934-1935   k 1936-1937   m 1938-1939   n 1940-1941   p 1942-1943   q 1944-1946   r 1947-1948   s 1949-1950
t 1951-1952   v 1953-1954   w 1955-1956   x 1957-1958   y 1959-1960   z 1961-1962   A 1963-1964   B 1965-1966
23x
geijkt