Muntproductiegewichten
Muntproductiegewichten waren alleen in gebruik bij de Koninklijke Nederlandse Munt en dienden voor de massabepaling van nieuw geproduceerde munten die nog niet in omloop waren geweest.


Muntproductie-gewichten voor het wegen van partijen nieuwe munten
Muntproductie-gewichten voor het wegen van partijen nieuwe munten dienden voor de massabepaling van partijen nieuw geproduceerde munten die nog niet in omloop waren geweest.


Muntproductie-gewichten voor het wegen van losse nieuwe munten
Muntproductie-gewichten voor het wegen van losse nieuwe munten dienden voor de massabepaling van losse nieuw geproduceerde munten die nog niet in omloop waren geweest. Ze zijn te onderscheiden in;

a. Recht- of richtpenningen; gewichten met exact de vereiste productiemassa van een munt.   
b. Onderpenningen; gewichten met de wettelijke minimale productiemassa van een munt.
c. Bovenpenningen; gewichten met de wettelijke maximale productiemassa van een munt.